En konsulterande arborist har bred kunskap inom trädvård och trädförvaltning.Vi arbetar för att träden i vår närmiljö ska vara vitala samt funktionella. Där det är möjligt förordar vi ett bevarande av träden med lämpligt underhåll för ett långsiktigt trädbestånd. Arbetsmiljön kan vara gatumark, parker, bostadsområden, kyrkogårdar, exploateringsområden eller privata trädgårdar.

Svartsjö Trädkonsult erbjuder kvalificerade utlåtanden och bedömningar som är objektiva och oberoende. Detta ger en stor trygghet för kunden när en rapport beställs, eftersom företaget inte har något egenintresse av att rekommendera fällning eller andra omfattande åtgärder. I en trädbesiktning eller utlåtande ingår alltid en skriftlig rapport.